Voor toegang van de Flora- en faunawet kunt u contact opnemen met de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging, www.knjv.nl.